Αρχανιωτάκης Γεώργιος

Ομότιμος Καθηγητής
Γραφείο: 
403
Τηλέφωνο: 
2310 996593
Ώρες συνεργασίας: 
Παρασκευή 12:00-14:00
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 294/2-5-07 τΓ

Βιογραφικό Σημείωμα: