Δέλλιος Γεώργιος

Ομότιμος Καθηγητής
Γραφείο: 
403
Τηλέφωνο: 
2310 997692
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 181/15-2-2012 τΓ'

Βιογραφικό Σημείωμα: