Πουλιάδης Αθανάσιος

Ομότιμος Καθηγητής
Γραφείο: 
413
Τηλέφωνο: 
2310 996543
Ώρες συνεργασίας: 
Πέμπτη 11.00-12.00
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 245/21-8-06 τΝΠΔΔ

Βιογραφικό Σημείωμα: