Δεληγιάννη-Δημητράκου Χριστίνα

Ομότιμη Καθηγήτρια
Γραφείο: 
412
Τηλέφωνο: 
2310 996607
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 13:00-14:00
Τομέας: 
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ  1198/26-11-2015 τ.Γ'