Μανιτάκης Αντώνιος

Ομότιμος Καθηγητής
Γραφείο: 
207
Τηλέφωνο: 
2310 997139
Τομέας: 
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών