Υποτροφίες

Ανακοίνωση χορήγησης χρηματικού βραβείου (Δωρεά καθηγητή Ηλία Καραντώνη στη μνήμη του Dr. iur Δημήτριου Καραντώνη)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 2014

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ
( αριθ. 4/12-3-2013 ) ΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 3.000 ευρώ  ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ  ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ, Δρ. Δικαίου (Dr. iur) ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  του Πανεπιστημίου Τübingen.
Δικαιούχος για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 είναι ο απόφοιτος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ του Φωτου  του οποίου επισυνάπτεται βιογραφικό σημείωμα (το βιογραφικό  ΚΑΙ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Σελίδες