Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 (27.4.2018)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες:
Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
Εmail: dps@auth.gr

Προς
τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ

-Μηχανολόγων Μηχανικών
-Χημικών Μηχανικών
-Χημείας
-Γεωλογίας
-Οικονομικών Επιστημών
-Νομικής

Κοινοποίηση:
- AUTh News
- Ομιλος ΕΛΠΕ (Δ/νση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης)

Προκήρυξη Βραβείων ΙΜΔΑ 2018

Αξιότιμοι Κυρίες/Κύριοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένη την προκήρυξη των βραβείων-υποτροφιών του Ιδρύματός μας για το έτος 2018 και παρακαλούμε θερμά για την ενημέρωση των φοιτητών της σχολής σας.

Πρόσκληση χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 12960/16-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Κληροδοτημάτων, σχετικά με Ανακοίνωση πρόσκλησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος  Κων/νου Κατσέα.

Πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 12956/16-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Κληροδοτημάτων, σχετικά με Ανακοίνωση πρόσκλησης  χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου.

Χορήγηση τριών (3) οικονομικών ενισχύσεων, κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 12961/16-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Κληροδοτημάτων, σχετικά με Ανακοίνωση χορήγησης τριών (3)  οικονομικών ενισχύσεων, κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα.

Πρόσκληση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, δωρεάς Αφών Κοντίδου

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 12950/16-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Κληροδοτημάτων, σχετικά με Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, Δωρεάς Αφών Κοντίδου.

Xορήγηση οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών, από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2018

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 12952/16-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Κληροδοτημάτων, σχετικά με Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών, από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2018.

Πρόσκληση χορήγησης τριάντα (30) υποτροφιών από τα έσοδα του κληρ/τος Δημ.Τσιακμακοπούλου

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 12945/16-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Κληροδοτημάτων, σχετικά με Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης τριάντα (30) υποτροφιών από τα έσοδα του κληρ/τος Δημ.Τσιακμακοπούλου.

Πρόσκληση χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών, κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 12943/16-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Κληροδοτημάτων, σχετικά με Ανακοίνωση πρόσκλησης  χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών, κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα.

Σελίδες