Εκδήλωση του ΚΕΝοΠ για τα 30 χρόνια δράσεων Jean Monnet