Ψήφισμα της Κοσμητείας Νομικής Σχολής για την ανάδειξη της κ. Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη στη θέση της Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών

English translation unavailable for .