Συμπεράσματα Συνεδρίου «Η απονομή της δικαιοσύνης ως βασικός πυλώνας της ευνομούμενης πολιτείας: Σύγχρονες προκλήσεις βελτίωσης του ελληνικού συστήματος», Θεσσαλονίκη 4-5 Μαΐου 2018

English translation unavailable for .