ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Αρ. Πρωτ. 522 9.7.2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη μελών εκπροσώπησης του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης στη Γενική Συνέλευση της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.
για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-8-2022
και
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 (Α΄114) και την ΚΥΑ αρ. 60944/Ζ1/03-06-2020 (Β΄2358).
1. Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη μελών εκπροσώπησης του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης στη Γενική Συνέλευση της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-8-2022. Συγκεκριμένα, προκηρύσσονται πέντε (5) θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: α) δύο (2) θέσεις Καθηγητών, β) μία (1) θέση Αναπληρωτή, γ) δύο (2) θέσεις Επίκουρων Καθηγητών.
2. Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021.
3. Η διαδικασία της ψηφοφορίας είναι ηλεκτρονική και θα διεξαχθεί από τις 10.00 έως τις 14.00 της Παρασκευής 23 Ιουλίου 2021. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή θα επαναληφθεί την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και σε περίπτωση
νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή θα επαναληφθεί την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 κατά τις ίδιες ώρες.
4. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη του ΔΕΠ του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης.
5. Το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) κατά το άρθρο 2 της ΚΥΑ αρ. 60944/Ζ1/03-06-2020 (Β΄2358) απαρτίζεται από τα εξής μέλη του Τομέα: α) τον κ. Κωνσταντίνο Γώγο, Καθηγητή, β) την κα. Τριανταφυλλιά Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και γ) την κα. Αικατερίνη Σαββαϊδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, η οποία ορίζεται και ως διαχειρίστρια.
6. Καλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για τις θέσεις των μελών εκπροσώπησης του Τομέα στη Γενική Συνέλευση της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι και την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 (ώρα 14.00) στη Γραμματεία του Τομέα.
Η Διευθύντρια
Ιφιγένεια Καμτσίδου ( Υπάρχει υπογραφή στο πρωτότυπο)