Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης

Διευθυντής Τομέα
Καθηγητής Χρυσόγονος Κωνσταντίνος
 
Γραμματέας Τομέα
Ελένη Τοπαλίδου
2ος όροφος, γραφείο 207
Τηλ: 2310 997139
Fax: 2310 996525
email: etopalid@law.auth.gr

Ανακοινώσεις Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών

Σελίδες