• Ελληνικά
  • English

……..

6α Θερινά Μαθήματα Θεσσαλονίκης Ιδρύματος Καλλιόπης Κούφα (23-6/2-7-2021)

Ημερομηνία:
Τετάρτη, 23 Ιούνιος, 2021 – 10:00 ως Παρασκευή, 2 Ιούλιος, 2021 – 17:00

“Social Rights in International Law: From Theory to Practice” 

The Koufa Foundation for the Promotion of International and Human Rights Law is pleased to announce the 6th Thessaloniki Summer Courses on “Social Rights in International Law: From Theory to Practice” to be held online from, Wednesday 23 June 2021 to Friday 2 July 2021 in Thessaloniki, Greece.

The Summer Course will focus on social rights in contemporary international law. Although all human rights are nowadays considered as indivisible and interdependent, economic, social and cultural rights have received less attention than civil and political rights in both domestic and international law, due to the prevalent perception in past decades that they were non-enforceable and non-justiciable programmatic rights. The Summer Course will approach this perception critically and will highlight recent developments that illustrate the renewed interest and relevance of social rights in the contemporary world.

In this context, the Summer Course will delve into a variety of crucial aspects of social rights in contemporary international law. The lectures by renowned scholars and experts in the field will focus, inter alia, on the historical evolution of social rights as human rights; the main universal and regional instruments, particularly the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the European Social Charter, the controversial questions of justiciability, enforceability and extraterritorial effects of social rights; the nature and scope of state obligations to respect, protect and fulfill social rights; the obligation of non-State actors to uphold social rights in the framework of investment and other activities etc. These issues will be covered from a practical perspective by examining the most recent practice and case law of domestic courts, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, the European Committee of Social Rights, the approach of the European Court of Human Rights and other regional courts and organs.

The Foundation aims at retaining last year’s line-up of speakers.

Provisional Faculty includes, inter alia:

Keynote

Manfred Nowak (Professor, University of Vienna; Secretary-General, European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC), Venice; Founder, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights; Independent Expert leading the UN Global Study on Children Deprived of Liberty)

Contemporary Perspectives on Social Rights”

Lectures

Zdzislaw Kedzia (Professor, Adam-Mickiewicz-University of Poznań; former member of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights)

“The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” 

Flavia Piovesan (Vice-President, I-ACmHR; Professor of Constitutional Law and Human Rights, Catholic University of São Paulo)

“The protection of social rights in the Inter-American Human Rights System” (preliminary title)

Fons Coomans (Professor and UNESCO Chair in Human Rights and Peace, Department of International and European Law, Faculty of Law, Maastricht University; Director of the Maastricht Centre for Human Rights)

“The International Protection of the Right to Education as a Human Right”

Christina Binder (Professor, Bundeswehr University Munich)

“Social Rights as Human Rights”

Karin Lukas (President of the European Committee of Social Rights; Senior Legal Researcher, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights)

“The European Social Charter”

Ralph Wilde (Associate Professor, University College London)

“The Extraterritorial Reach of Social Rights” 

Aristoteles Constantinides (Associate Professor, University of Cyprus)

“Social Rights of Minorities”

Amaya Úbeda de Torres (Senior Lawyer at the Department of the European Social Charter of the Council of Europe; Adjunct Professor, School of Global and Public Affairs, IE University)

“Social Rights in Europe” 

Roundtable

Christina Binder, Karin Lukas, Amaya Úbeda de Torres, Zdzislaw Kedzia

“Challenges and the Future of Social Rights” 

Seminars

Solon Solomon (Lecturer in Public and International Law, Brunel University London)

“Social Rights in Armed Conflict”

Anna-Maria Konsta (Assistant Professor, Aristotle University of Thessaloniki; National Co-ordinator, Réseau Académique sur la Charte Sociale Européenne et les Droits Sociaux)

“The Social Rights of Refugees in European Law”

Vassilis Pergantis (Assistant Professor, Aristotle University of Thessaloniki)

“Provisional Measures for the Protection of Social Rights in the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights and the European Committee of Social Rights” 

 

The co-directors of the 6th Thessaloniki Summer Courses are:

Asst. Prof. Dr. Aristoteles Constantinides and Prof. Dr. Christina Binder

You may find more information on the application process, fees and scholarships here.

The 2021 Summer Courses take place under the aegis of the Law Faculty of the Aristotle University of Thessaloniki.


“Κοινωνικά Δικαιώματα στο Διεθνές Δίκαιο: Από τη Θεωρία στην Πράξη”

Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοινώνει τα 6α Θερινά Μαθήματα Θεσσαλονίκης. Τα φετινά Θερινά Μαθήματα του Ιδρύματος Καλλιόπης Κούφα θα επικεντρωθούν στα κοινωνικά δικαιώματα στο διεθνές δίκαιο και θα λάβουν χώρα αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τις 23 Ιουνίου ως τις 2 Ιουλίου 2021 στη Θεσσαλονίκη.

Παρότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρούνται αδιαίρετα και αλληλένδετα, τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα έχουν τύχει μικρότερης προσοχής και ανάλυσης σε σχέση με τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα τόσο στο εθνικό όσο και στο διεθνές επίπεδο, λόγω της κρατούσας για δεκαετίες αντίληψης ότι είναι μη αγώγιμα και με διακηρυκτικό κατά βάση χαρακτήρα. Τα Θερινά Μαθήματα του 2021 θα προσεγγίσουν κριτικά την παραπάνω θέση και θα φωτίσουν πρόσφατες εξελίξεις στο τομέα των κοινωνικών δικαιωμάτων που καταδεικνύουν το ανανεωμένο ενδιαφέρον και την έντονη απήχηση των κοινωνικών δικαιωμάτων στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Καλοκαιρινά μαθήματα θα επικεντρωθούν σε μία σειρά κρίσιμων πτυχών των κοινωνικών δικαιωμάτων. Εγνωσμένου κύρους καθηγητές και ειδικοί στα κοινωνικά δικαιώματα θα παρουσιάσουν, ανάμεσα σε άλλες θεματικές, την ιστορική εξέλιξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τα βασικά οικουμενικά και περιφερειακά κείμενα προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων καθώς και τους μηχανισμούς ελέγχου που προβλέπονται, τα αμφιλεγόμενα ζητήματα της αγωγιμότητας, εκτελεστότητας και των εξωεδαφικών υποχρεώσεων των κρατών για την προστασία τους, τις σχετικές υποχρεώσεις μη κρατικών δρώντων κ.λπ. Ειδική αναφορά θα γίνει σε συγκεκριμένα κοινωνικά δικαιώματα όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση ή στην υγεία. Τα Θερινά Μαθήματα θα περιλαμβάνουν εκτός από διαλέξεις, πρακτικά σεμινάρια, παρουσιάσεις των συμμετεχόντων φοιτητών και διαδραστικές ασκήσεις.

Οι διευθυντές σπουδών των 6ων Θερινών Μαθημάτων είναι:

Asst. Prof. Dr. Aristoteles Constantinides and Prof. Dr. Christina Binder.

Το Ίδρυμα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να διατηρηθεί η λίστα των διδασκόντων που είχε ανακοινωθεί το 2020.

Η προσωρινή λίστα των διδασκόντων καθηγητών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους:

Keynote

Manfred Nowak (Professor, University of Vienna; Secretary-General, European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC), Venice; Founder, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights; Independent Expert leading the UN Global Study on Children Deprived of Liberty)

Contemporary Perspectives on Social Rights”

Lectures

Zdzislaw Kedzia (Professor, Adam-Mickiewicz-University of Poznań; former member of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights)

“The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” 

Flavia Piovesan (Vice-President, I-ACmHR; Professor of Constitutional Law and Human Rights, Catholic University of São Paulo)

“The protection of social rights in the Inter-American Human Rights System” (preliminary title)

Fons Coomans (Professor and UNESCO Chair in Human Rights and Peace, Department of International and European Law, Faculty of Law, Maastricht University; Director of the Maastricht Centre for Human Rights)

“The International Protection of the Right to Education as a Human Right”

Christina Binder (Professor, Bundeswehr University Munich)

“Social Rights as Human Rights”

Karin Lukas (President of the European Committee of Social Rights; Senior Legal Researcher, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights)

“The European Social Charter”

Ralph Wilde (Associate Professor, University College London)

“The Extraterritorial Reach of Social Rights” 

Aristoteles Constantinides (Associate Professor, University of Cyprus)

“Social Rights of Minorities”

Amaya Úbeda de Torres (Senior Lawyer at the Department of the European Social Charter of the Council of Europe; Adjunct Professor, School of Global and Public Affairs, IE University)

“Social Rights in Europe” 

Roundtable

Christina Binder, Karin Lukas, Amaya Úbeda de Torres, Zdzislaw Kedzia

“Challenges and the Future of Social Rights” 

Seminars

Solon Solomon (Lecturer in Public and International Law, Brunel University London)

“Social Rights in Armed Conflict”

Anna-Maria Konsta (Assistant Professor, Aristotle University of Thessaloniki; National Co-ordinator, Réseau Académique sur la Charte Sociale Européenne et les Droits Sociaux)

“The Social Rights of Refugees in European Law”

Vassilis Pergantis (Assistant Professor, Aristotle University of Thessaloniki)

“Provisional Measures for the Protection of Social Rights in the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights and the European Committee of Social Rights” 

The co-directors of the 6th Thessaloniki Summer Courses are:

Asst. Prof. Dr. Aristoteles Constantinides and Prof. Dr. Christina Binder.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αίτησης, κόστος παρακολούθησης και υποτροφίες παρακαλώ πατήστε εδώ.

 

*Τα Θερινά μαθήματα του 2021 τελούν υπό την αιγίδα της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

The event is finished.

Date

Ιούν 23 2021 - Ιούλ 02 2021
Expired!

Time

10:00 - 17:00

LLM in English “EU Business Law”

Πολιτισμός

sarmas_slider
sarmas_slider
TSU_0235
TSU_0235
mars2021_slider
mars2021_slider

Υποτροφίες

Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό

Αριστοτέλειο Κέντρο Ανθρώπινης Ανάπτυξης

slider
human_slider

Προσεχείς Εκδηλώσεις

...