Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών

Διευθυντής Τομέα

Καθηγητής Νικόλαος Μπιτζιλέκης

 

Γραμματέας Τομέα

Νίκος Γαβαλάς

2ος όροφος, γραφείο 205

Τηλ: 2310 996489, 2310 996478

email: gavalasn@yahoo.gr

Ανακοινώσεις Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών